Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Joanna PIŁAT

nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku, doradca metodyczny z historii i WOS-u w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, egzaminator maturalny z historii i WOS-u OKE we Wrocławiu, autorka kilkunastu publikacji metodycznych.

Publikacje autora