Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Wojciech KALWAT

nauczyciel historii w IX Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy; współpracownik miesięcznika „Mówią Wieki”; autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii Polski XVIII i XIX wieku.

Publikacje autora