Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

prof. dr hab. Andrzej WERNER

historyk literatury i filmu, krytyk; pracownik Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, autor wielu książek, m.in.: Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów (1971), Polskie, arcypolskie (1987), Dekada kina. Problem kryzysu kultury w kinie lat sześćdziesiątych (1997), Wysoko, nie na palcach. O pisarstwie Jana Józefa Szczepańskiego (2004).

Publikacje autora