Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

prof. dr hab. Maria POPRZĘCKA

profesor historii sztuki, długoletni dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Artes Liberales UW. Jej zainteresowania naukowe są szerokie – sztuka XIX wieku i sztuka współczesna, metodologia badań nad sztuką i krytyka artystyczna. Jest autorką wielu książek, m.in. Inne obrazy. Oko – widzenie – sztuka. Od Albertiego do Duchampa, 2008 (Nagroda Literacka Gdynia w dziedzinie eseju, 2009); Impas. Opór, utrata, niemoc, sztuka, 2019. Od 1988 roku organizuje i wydaje Seminaria Metodologiczne w Nieborowie.

Publikacje autora