Użytkownik

Indeks autorów

dr hab. Robert PIŁAT

filozof; interesuje się szczególnie filozofią umysłu i filozofią języka; docent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; organizator Studium Podyplomowego dla Nauczycieli „Filozofia w szkole”; autor książek: Umysł jako model świata (1999), Czy istnieje świadomość? (1993), Krzywda i zadośćuczynienie (2003) oraz esejów o tematyce filozoficznej, literackiej i muzycznej; prowadzi autorską audycję Sowa Minerwy w Programie 2 Polskiego Radia.

Publikacje autora

Edukacja filozoficzna dla I klasy gimnazjum

Certyfikat „Produkt KLASY MARZEŃ” nadany przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy EDUKATOR na IX Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2004 w Kielcach

Edukacja filozoficzna dla I klasy gimnazjum

Edukacja filozoficzna dla II klasy gimnazjum

Certyfikat „Produkt KLASY MARZEŃ” nadany przez Instytut Badawczo-Szkoleniowy EDUKATOR na IX Targach Edukacyjnych EDUKACJA 2004 w Kielcach

Edukacja filozoficzna dla II klasy gimnazjum

Edukacja filozoficzna dla III klasy gimnazjum

W ostatnim tomie Edukacji filozoficznej głównym obiektem refleksji jest człowiek, wybrane wartości oraz problemy związane z człowieczeństwemm.in. wolność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, komunikacja międzyludzka, funkcjonowanie jednostki we wspólnocie czy sens życia.

Edukacja filozoficzna dla III klasy gimnazjum

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów