Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr Estera LASOCIŃSKA

historyk filozofii i literatury; adiunkt w Pracowni Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk; prowadzi badania nad pograniczem filozofii, kultury i literatury.

Publikacje autora