Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Małgorzata WILGUCKA

doktor nauk humanistycznych, dyplomowany nauczyciel języka polskiego, profesor oświaty, 30 lat w zawodzie; w latach 2001–2007 pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Doradca metodyczny z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, członkini Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Autorka publikowanych scenariuszy lekcji, recenzji, esejów, artykułów w czasopismach naukowych. Opiekun merytoryczny laureatów ogólnopolskich konkursów, projektów, olimpiad.

 

Dotychczasowe publikacje Autora:

1. Ta ziemia, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr 5 (49), lipiec 2014, s. 19-20 (esej); 2. Bądź wierny Idź, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr 5 (49), lipiec 2014, s. 21-24 (scenariusz lekcji); 3. Sztuka niemożliwego, (w) Piórem i sercem. Pamiętniki nauczycieli, red. Maria Kuzin, Wojciech Walat, Rzeszów-Sanok 2017, s. 325-336 (esej); 4. Choroba wieku, „Przemyski Przegląd Kulturalny”, 38-39, 2017, s. 68-69 (recenzja); 5. Omnes viae Romam ducunt, (w) Temat Europa, Eliza Szklarczyk – Amati, Warszawa 2018, s. 98-109, (scenariusz lekcji), w 2020 roku II edycja publikacji; 6. Klasa świata, „Przemyski Przegląd Kulturalny”, 40-41, 2018, s. 55-56 (recenzja); 7. Językowy obraz świata w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Kulturowe uwarunkowania języka Rzymian, „Nowy Filomata” (PAU Kraków), 2020, nr 2 (artykuł językoznawczy); 8. Krzysztof Gudzelak. Syzyf szczęśliwy, (w) Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania, pod redakcją Krystyny Chałas, Lublin 2019, s. 205-223 (biografia, esej); 9. Zdalne nauczanie. Bohaterowie czasów zarazy, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr 3 (106), maj 2020, s. 6-10; 10. Da capo al fine czyli Niekończąca się opowieść (z doświadczeń nauczycieli doradców metodycznych) cz. I, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr (106), maj 2020, s. 16-20; 11. Zdalna Pani. Refleksje polonistki czasów pandemii, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr 4 (107), czerwiec 2020, s. 7-8; 12. Da capo al fine czyli Niekończąca się opowieść (z doświadczeń nauczycieli doradców metodycznych) cz. II, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr 4 (107), czerwiec 2020, s. 17-24; 13. Biesy i czady Europy. Kulturowe impresje o Podkarpaciu, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr 7 (110), wrzesień 2020, s. 18-21; 14. Szanujmy wspomnienia. Publikacje o II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, ”Życie Podkarpackie”, nr 50 (2743), 16.12.2020, s. 20 (recenzja); 15. Alicje w Krainie Zdalnych Czarów, czyli po drugiej stronie lustra, „Życie Podkarpackie, nr 52, (2745), 31.12.2020; 16. Lecą, lecą aniołowie. Opowieść wigilijna w mniej znanych polskich kolędach i pastorałkach, „Życie Podkarpackie, nr 51 (2744), 23.12.2020, s. 20; 17. Docere, movere, delectare. Jasełka jako forma dydaktyki, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr 10 (113), grudzień 2020; 18. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono (Wisława Szymborska). Pożar XXI wieku, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr 11 (114), styczeń 2021; 19. Zemsta Artemidy. Szkic o liryce Czesława Miłosza, „Nowy Filomata” (PAU Kraków), 2022, nr 1; 20. Nowa komedia ludzka, czyli boskie tłumaczenie Boskiej, „Życie Podkarpackie”, 17.11.2021, (recenzja); 21. Vita nuova Boskiej komedii Dantego Alighieri, (w) Rocznik przemyski, (recenzja); 22. Non stop show. O poezji Tadeusza Różewicza w 100. lecie urodzin poety, (w) „Kwartalnik Edukacyjny”, 3-4 (106-107), 2021, s. 17-26; 23. Vita nuova Boskiej komedii Dantego Alighieri (1321–2021), (w) „Kwartalnik Edukacyjny”, 3-4 (106-107), 2021, s. 133-142; 24. Arma virumque cano, czyli za co kochamy łacinę, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr 1 (122), styczeń-luty 2022 s. 7-10; 25. Inny nie znaczy obcy, „Nauczyciel i Szkoła”, miesięcznik PCEN w Rzeszowie, nr 1 (122), styczeń-luty 2022 s. 19-21.

 

Publikacje autora