Użytkownik

Indeks autorów

Małgorzata WILGUCKA

doktor nauk humanistycznych, dyplomowany nauczyciel języka polskiego, profesor oświaty, 30 lat w zawodzie; w latach 2001–2007 pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Doradca metodyczny z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, członkini Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Autorka publikowanych scenariuszy lekcji, recenzji, esejów, artykułów w czasopismach naukowych. Opiekun merytoryczny laureatów ogólnopolskich konkursów, projektów, olimpiad.

 

Publikacje autora

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów