Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr Ewa NOWAK

wykładowca w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się metodyką nauczania literatury i języka polskiego. Autorka wielu publikacji dotyczących dydaktyki polonistycznej.

Publikacje autora