Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

prof. dr hab. Ewa JASKÓŁOWA

kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury Polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Zajmuje się badaniem poezji XX w. i jej nawiązaniami do tradycji. Autorka książek: Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego (Katowice 1987); Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Katowice 1997); Żona Lota w poezji polskiej XX wieku, czyli rozbijanie stereotypu (Katowice 2006). Rezultatem jej zainteresowań dydaktycznych jest publikacja Od Bogurodzicy do poezji Szymborskiej (Warszawa 2001) oraz współautorstwo takich książek jak: Dialog z tracycją czyli o poezji w szkole i na maturze (Katowice 1993), a także Prądy i konwencje w poezji oraz Prądy i konwencje w prozie (Kraków 1995). Autorka wielu artykułów z zakresu interpretacji tekstów literackich oraz odbioru poezji w szkole.

Publikacje autora