Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.

Spotkania z autorami STENTORA

Pokaż listę tematów
« poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | następna »
Rola i miejsce filozofii w kształceniu humanistycznym
prowadzący: dr Piotr MARCISZUK
pokaż terminy spotkań
Rola i miejsce filozofii w kształceniu polonistycznym w perspektywie reformy programowej
prowadzący: dr Piotr MARCISZUK
pokaż terminy spotkań
Romantyczne złe wychowanie

Tytuł wykładu nawiązuje do znakomitej książki Marty Piwińskiej omawiającej ciemną stronę wyobraźni romantycznej, tę, która przerażała klasyków. Będzie w nim mowa o skrajnościach marzycielstwa i indywidualizmu, fascynacji szaleństwem, samobójstwem, satanizmem, zbrodniczym okrucieństwem, seksualnymi dewiacjami itp. Znajdzie się też okazja, by wspomnieć o sprawach dziś szczególnie aktualnych: terroryzmie, zdradzie, narkotykach. Odkrywanie mroków nie oznacza ich akceptacji, ale jest związane z pewną dozą moralnego ryzyka. Prowadzący wykład autor podręcznika Przeszłość to dziś dla klasy II (cz. I) przedstawia sposób, w jaki książka ujmuje te kłopotliwe kwestie, mając świadomość, że polonista podejmuje tu ważkie decyzje wychowawcze.

prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof MROWCEWICZ
pokaż terminy spotkań
Romantyczny indywidualizm

Romantyzm odkrywa jednostkę, jej autonomię i życie wewnętrzne z nieznaną wcześniej intensywnością. Wypracowuje techniki literackie (nowy typ bohatera, powieść psychologiczna itp.) pozwalające w pełni wyrazić "ja". Romantycy proponują też nowy, zindywidualizowany styl życia, przekraczający społeczne normy i przyzwyczajenia, czego modelową, naoczną wręcz manifestacją jest np. romantyczny dandyzm.

prowadzący: prof. dr hab. Aleksander NAWARECKI
pokaż terminy spotkań
Romantyzm i nowoczesny kult młodości

Romantyzm był dziełem ludzi młodych, efektem młodzieńczego buntu przeciw "starym" i "staremu" porządkowi świata. To, co zaczęło się w kręgu filomackiej młodzieży (Oda do młodości) a radykalizowało w atmosferze rewolucyjnych spisków, było początkiem cywilizacyjnego zwrotu – kultu młodości, głoszonego później przez futuryzm i awangardę, sceptycznie rozważanego przez Gombrowicza i przewartościowanego dopiero w naszej postmodernistycznej epoce.

prowadzący: prof. dr hab. Aleksander NAWARECKI
pokaż terminy spotkań
Romantyzm multimedialnie

Jak wykorzystywać nowe media podczas pracy z arcydziełami literatury romantycznej w szkole, unikając przy tym niebezpieczeństwa uproszczeń? Wykładowca zaprezentuje możliwości, jakie daje nauczycielowi CD-ROM Przeszłość to dziś. Romantyzm (wyd. STENTOR). Przedstawi zawarte na płycie materiały, takie jak: filmy, fragmenty przedstawień teatralnych, zdjęcia, nagrania muzyczne, a także gry i interaktywne ćwiczenia. Podpowie, jak wykorzystać przekaz multimedialny, aby wzbogacić i odświeżyć odczytanie Dziadów, Pana Tadeusza, wierszy Norwida i Słowackiego. Uczestnicy zapoznają się z różnymi możliwościami pracy z CD-ROM-em: na jednym stanowisku i w zsieciowanej pracowni komputerowej, w której uczniowie pracują niezależnie na swoich stanowiskach, a nauczyciel ma wgląd w pracę każdego z nich.

prowadzący: prof. dr hab. Aleksander NAWARECKI
pokaż terminy spotkań
Romantyzm. Nowe spojrzenie
pokaż terminy spotkań
Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka a wychowanie do wartości w kształceniu polonistycznym
pokaż terminy spotkań
Różnorodność metod nauczania filozofii
pokaż terminy spotkań
Rzeczpospolita szlachecka na tle Europy

Ustrój Rzeczypospolitej szlacheckiej na tle europejskim w XVI i XVII wieku. Rzeczpospolita jako monarchia renesansowa. Rewolucja militarna XVII wieku.

pokaż terminy spotkań
Słabo czyta, słabo pisze? Jak diagnozować trudności uczniów i modyfikować bieżącą pracę z nimi na lekcji pod kątem konkretnych zaburzeń rozwojowych?
pokaż terminy spotkań
Słowo w obrazie i obraz w słowie. Jak czytać teksty ikoniczne w szkole ponadgimnazjalnej
prowadzący: Tomasz ZIELIŃSKI
pokaż terminy spotkań
Społeczne funkcjonowanie tradycji romantycznej

W epoce romantyzmu kształtuje się nowoczesne pojęcie narodu, a literaturze przypada tu fundamentalna rola, szczególnie wśród pozbawionych państwa Polaków. Romantyczny model kultury staje się więc wzorcem założycielskim, paradygmatem obowiązującym kolejne pokolenia, najbardziej aktualnym w momentach zagrożonej niepodległości. Ale też – od czasów Norwida, przez pozytywizm i fale "antybrązowniczej" krytyki - jest nieustannie kwestionowany, a nawet podważany. Spór z romantyzmem stał się historycznym faktem kulturowym, który dziś domaga się refleksji.

prowadzący: prof. dr hab. Aleksander NAWARECKI
pokaż terminy spotkań
Spotkanie autorskie z Andą Rottenberg w związku z reedycją książki "Sztuka w Polsce 1945–2005" (wyd. STENTOR)
pokaż terminy spotkań
Spotkanie autorskie z Andą Rottenberg. Promocja publikacji "From Poland with love. Listy do Haralda Szeemanna"
prowadzący: Anda ROTTENBERG
pokaż terminy spotkań
Spotkanie autorskie z Marcinem Szczygielskim
pokaż terminy spotkań
Starożytna a nowożytna dydaktyka filozofii
pokaż terminy spotkań
STENTOR wobec zmian w polityce edukacyjnej
prowadzący: dr Piotr MARCISZUK
pokaż terminy spotkań
Szanse i niebezpieczeństwa interpretacji dzieła
prowadzący: dr hab. Krzysztof BIEDRZYCKI
pokaż terminy spotkań
Teksty literackie, nieliterackie i ikoniczne na maturze 2015. Jak skutecznie przygotować uczniów do analizy różnych tekstów kultury na przykładzie wierszy Stanisława Barańczaka
prowadzący: dr Piotr MARCISZUK
pokaż terminy spotkań
Teksty literackie, nieliterackie i ikoniczne na sprawdzianie szóstoklasisty 2015 - jak skutecznie przygotować uczniów do analizy róznych tekstów kultury?
pokaż terminy spotkań
Tendencje w kształceniu polonistycznym w świetle nowej podstawy programowej
prowadzący: dr Piotr MARCISZUK
pokaż terminy spotkań
Ucieczka od młodości. Najnowsze tendencje w poezji polskiej
prowadzący: prof. dr hab. Aleksander NAWARECKI
pokaż terminy spotkań
Uczeń jako twórca – efektywne wykorzystanie metod aktywizujących ucznia na lekcjach polskiego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Praktyczne sposoby wykorzystania różnych metod i form pracy aktywizujących ucznia na lekcjach języka polskiego; organizowanie sytuacji dydaktycznych (w związku z konkretnymi treściami literackimi, kulturowymi etc.), pozwalających na kształcenie ważnych umiejętności określonych w podstawie programowej. Pokazanie różnych metod (drzewo decyzyjne, tabela decyzyjna, różne rodzaje dyskusji i debaty, mapa mentalna, rankingi, ćwiczenia dramowe, praca w grupach zadaniowych i inne).

prowadzący: Teresa KOSYRA-CIEŚLAK
pokaż terminy spotkań
Uczyć kultury – projektowanie lekcji języka polskiego integrujących cele i treści kształcenia literackiego i kulturowego

Sposoby projektowania lekcji (a także dłuższych jednostek tematycznych, cykli lekcji, projektów edukacyjnych itp.) integrujących cele i treści języka polskiego z różnymi obszarami kształcenia kulturowego. Prezentacja narzędzi oceny programu i jego przydatności dla szkoły.

prowadzący: Teresa KOSYRA-CIEŚLAK
pokaż terminy spotkań

Strona 7 z 8 (pozycje od 151 do 175 z 189)

« poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | następna »
Newsletter
info

Elektroniczny serwis Wydawnictwa STENTOR wysyłany jest do wszystkich zainteresowanych użytkowników naszej strony internetowej. Zawiera on informacje o nowościach, zapowiedziach wydawniczych oraz aktualnych akcjach promocyjnych.

Klub Nauczyciela