Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Katalog publikacji

Świat do przeczytania (wyd. wieloletnie)
nakład wyczerpany

Krzysztof BIEDRZYCKI, Ewa JASKÓŁOWA, Ewa NOWAK

Świat do przeczytania (wyd. wieloletnie) Podręcznik dla klasy II liceum i technikum, cz. 1

format 200x260 mm, liczba stron 196, oprawa miękka, ISBN 978-83-63462-63-5, nr dopuszczenia: 545/3/2013/2016, Warszawa 2018

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 545/3/2013/2016.

 


W sprzedaży wersja elektroniczna PDF.

 

 

„ŚWIAT DO PRZECZYTANIA”

seria podręczników do języka polskiego dla liceum i technikum

 

1.    Podręcznik Świat do przeczytania łączy tradycyjny chronologiczny układ prezentowania zjawisk literackich i artystycznych z nowatorskimi rozwiązaniami dostosowanymi do nowej podstawy programowej.

2.    Jedną z istotnych nowości podręcznika jest położenie szczególnego nacisku na sztukę interpretacji. Kształceniu tej umiejętności służą bogate i różnorodne zadania towarzyszące tekstom literackim i popularnonaukowym oraz dziełom sztuki. Proponowane przez autorów ćwiczenia zachęcają do uważnej i wnikliwej lektury dzieła, do stawiania mu pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Inspirują do podejmowania twórczego dialogu z tradycją, do dostrzegania w niej elementów wciąż żywych, ułatwiających głębsze rozumienie współczesnej rzeczywistości.

3.    Nowym i ciekawym pomysłem metodycznym zgodnym z nową podstawą programową jest moduł „To już znasz”. Otwiera on każdy kolejny rozdział podręcznika. Znajdują się w nim ćwiczenia odwołujące się do wiedzy zdobytej przez ucznia na wcześniejszych etapach edukacji. Zadania powtórzeniowe są skonstruowane w taki sposób, by wskazać, jak można wykorzystać posiadaną już wiedzę do interpretacji nowo poznawanych zjawisk literackich i artystycznych.

4.    Autorzy podręcznika proponują zintegrowane nauczanie literatury i języka. Zagadnienia z gramatyki języka polskiego, z zakresu poprawności językowej czy historii języka poznaje uczeń najczęściej w kontekście dzieł literackich.
Za szczególnie ważne autorzy uznają rozwijanie różnorodnych sprawności językowych ucznia oraz pogłębianie jego świadomości językowej, dlatego minimalizują rolę tradycyjnego wykładu na rzecz ćwiczeń. Metoda ta sprzyja kształtowaniu dojrzałych i kompetentnych użytkowników polszczyzny.

5.    W skład serii „Świat do przeczytania” wchodzą również materiały metodyczne dla nauczycieli: program nauczania oraz broszury metodyczne zawierające m.in. scenariusze lekcji.

 

W SKŁAD SERII WCHODZĄ:

  1. podręczniki – dostępne bezpłatnie dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela

  2. program nauczania – dostępny bezpłatnie w wersji drukowanej dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela i w wersji elektronicznej w zasobach Klubu Nauczyciela

  3. broszury metodyczne (zawierające scenariusze lekcji, karty pracy, testy) – dostępne bezpłatnie dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela

  4. rozkład materiału – dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej w zasobach Klubu Nauczyciela

 

OBUDOWA MULTIMEDIALNA:

  1. prezentacje multimedialne do wykorzystania z tablicą interaktywną lub rzutnikiem – dostępne w zasobach Klubu Nauczyciela TUTAJ

  2. płyty CD z muzyką – dostępne w sklepie internetowym w promocyjnej cenie TUTAJ

  3. płyty CD-ROM z miltimedialnymi lekcjami, grami i ćwiczeniami – dostępne w sklepie internetowym w promocyjnej cenie TUTAJ

 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:

  1. prezentacja serii – kliknij TUTAJ

  2. materiały elektroniczne do języka polskiego dla liceum i technikum dostępne w Klubie Nauczyciela TUTAJ

Książka należy do pakietu edukacyjnego Świat do przeczytania 

O autorze

Krzysztof BIEDRZYCKI

pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Jest historykiem literatury XX i XXI wieku, krytykiem literackim i fil…

czytaj więcej

Inne publikacje tego autora

Świat do przeczytania (wyd. wieloletnie) Świat do przeczytania Świat do przeczytania (wyd. wieloletnie)

Zobacz także