Katalog i sklep

Przeszłość to dziś. Romantyzm Materiały multimedialne dla klasy II liceum i technikum.
CD-ROM

oprawa opakowanie - pudełko plastikowe, Warszawa 2006

WYPRZEDAŻ

Cena pierwotna 90 zł

STARA PODSTAWA PROGRAMOWA

 

Na płycie znajdują się 3 multimedialne lekcje (poświęcone Dziadom, Panu Tadeuszowi oraz ludziom i miejscom romantyzmu europejskiego), a także gry i ćwiczenia edukacyjne dotyczące zagadnień poetyki i sprawdzające znajomość tekstów polskiego romantyzmu. Materiały zebrane na płycie można również traktować jako swoistą bibliotekę tekstów kultury: fragmentów filmów, spektakli teatralnych, utworów muzycznych, recytacji, animacji, zdjęć i reprodukcji dzieł sztuki opatrzonych autorskim komentarzem.
CD-ROM jest nie tylko niezbędnym uzupełnieniem treści podręcznika, ale także nieocenioną pomocą w profesjonalnym przygotowaniu prezentacji maturalnych.
Podobnie jak płyta dla klasy I CD-ROM jest przystosowany zarówno do pracy na jednym komputerze, jak i w wielostanowiskowej pracowni informatycznej.

Pracę z CD-ROM-em ułatwi bezpłatny poradnik metodyczny.

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania języka polskiego na poziomie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym, na podstawie recenzji rzeczoznawców:
- dr hab. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak, zarekomendowanej przez Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN,
- prof. dr. hab. Antoniego Smuszkiewicza, zarekomendowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Numer zalecenia: 2094/2006.

O autorze

Aleksander NAWARECKI

pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; zajmuje się historią i teorią literatury; badacz poezji księdza Baki (Czarny karnawał…
więcej

Inne książki tego autora

Zobacz także

Newsletter
info

Elektroniczny serwis Wydawnictwa STENTOR wysyłany jest do wszystkich zainteresowanych użytkowników naszej strony internetowej. Zawiera on informacje o nowościach, zapowiedziach wydawniczych oraz aktualnych akcjach promocyjnych.

Klub Nauczyciela