Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Katalog publikacji

Seria wydawnicza Jest tyle do powiedzenia!

STENTOR – ekspert w dziedzinie edukacji humanistycznej

prezentuje

 

pierwszy w pełni zintegrowany podręcznik do języka polskiego w gimnazjum

JEST TYLE DO POWIEDZENIA!

 


Lekturze, pracy z tekstem i kształceniu kulturowemu towarzyszy ściśle z nimi zintegrowana nauka o języku jako narzędziu komunikacji i sposobie widzenia świata. W sposób planowy i konsekwentny podręcznik uczy, jak sprawnie, poprawnie i skutecznie porozumiewać się z innymi, podpowiada, jak radzić sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych, jak stopniowo doskonalić formy pisemne i jak mówić do słuchaczy.

Wiedza gramatyczna, przydatna do lepszego rozumienia języka i sprawniejszego władania tym narzędziem, podawana jest w sposób systematyczny w stałym miejscu każdego rozdziału.

Teksty zebrane w podręczniku należą do różnych gatunków piśmiennictwa: literatury pięknej, piśmiennictwa popularnonaukowego, publicystyki, dziennikarstwa. Reprezentowany jest też dział tekstów użytkowych. Dobór materiału odbija zróżnicowanie języka i jego funkcji, a zarazem ilustruje rozmaitość aspektów omawianego tematu. Ważne miejsce w podręcznikach zajmuje także przekaz ikoniczny.

Nowoczesna metodyka, odpowiadająca wyzwaniom współczesności – to najważniejszy atut podręczników STENTORA. Seria podręczników „Jest tyle do powiedzenia!” przygotowuje uczniów do życia W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM, w którym łatwy i powszechny dostęp do informacji wymaga wysokich umiejętności posługiwania się tymi informacjami.

 

W SKŁAD SERII WCHODZĄ:

  1. podręczniki – dostępne bezpłatnie dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela

  2. zeszyty ćwiczeń – dostępne bezpłatnie dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela

  3. testy progowe – dostępne bezpłatnie dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela

  4. program nauczania – dostępny bezpłatnie w wersji drukowanej dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela i w wersji elektronicznej w zasobach Klubu Nauczyciela

  5. broszury metodyczne (zawierające scenariusze lekcji, karty pracy oraz płyty CD z recytacjami i utworami muzycznymi) – dostępne bezpłatnie dla nauczycieli zarejestrowanych i będących członkami Klubu Nauczyciela

  6. rozkład materiału – dostępny bezpłatnie w wersji elektronicznej w zasobach Klubu Nauczyciela

 

OBUDOWA MULTIMEDIALNA:

  1. prezentacje multimedialne do wykorzystania z tablicą interaktywną lub rzutnikiem – dostępne w zasobach Klubu Nauczyciela TUTAJ

 

DODATKOWE MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA:

  1. prezentacja serii – kliknij TUTAJ

  2. materiały elektroniczne do języka polskiego dla gimnazjum dostępne w Klubie Nauczyciela TUTAJ

Teresa KOSYRA-CIEŚLAK, Teresa MARCISZUK, Aneta ZAŁAZIŃSKA

Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)
Podręcznik dla I klasy gimnazjum, cz. 1

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 104/1/2009/2015.

 

24,0021,60 zł
Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)

Teresa KOSYRA-CIEŚLAK, Teresa MARCISZUK, Aneta ZAŁAZIŃSKA

Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)
Podręcznik dla II klasy gimnazjum, cz. 2

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 104/4/2010/2016.

 

27,0024,30 zł
Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)

Teresa KOSYRA-CIEŚLAK, Teresa MARCISZUK, Aneta ZAŁAZIŃSKA

Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)
Podręcznik dla III klasy gimnazjum, cz. 2

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 104/6/2012/2017.

 

27,0024,30 zł
Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)

Teresa KOSYRA-CIEŚLAK

Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Przewodnik metodyczny, scenariusze lekcji, karty pracy
Klasa I gimnazjum, cz. 1

Do broszury dołączona jest płyta CD:

 

„Jest tyle do powiedzenia!” Recytacje i muzyka do wykorzystania na lekcjach. Klasa I gimnazjum

bezpłatnie
Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Przewodnik metodyczny, scenariusze lekcji, karty pracy

Maria BIERNACKA-DRABIK, Teresa HANTKE

Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Scenariusze lekcji, karty pracy
Klasa II gimnazjum, cz. 1

Do broszury dołączona jest płyta CD:

 

„Jest tyle do powiedzenia!” Recytacje i muzyka do wykorzystania na lekcjach. Klasa II gimnazjum

bezpłatnie
Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela.  Scenariusze lekcji, karty pracy

Maria BIERNACKA-DRABIK, Teresa HANTKE

Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Scenariusze lekcji, karty pracy
Klasa III gimnazjum, cz. 1

Do broszury dołączona jest płyta CD:

 

"Jest tyle do powiedzenia!" Recytacje i muzyka do wykorzystania na lekcjach. Klasa III gimnazjum

bezpłatnie
Jest tyle do powiedzenia! Dla nauczyciela. Scenariusze lekcji, karty pracy