Użytkownik

Tadeusz Gadacz

Dr Piotr Marciszuk, właściciel Wydawnictwa Stentor:

współpracę wydawniczą z Tadeuszem Gadaczem nawiązujemy po kilkudziesięciu latach znajomości, która rozpoczęła się wtedy, gdy Tadeusz był asystentem prof. Józefa Tischnera, a ja prof. Barbary Skargi. Dziś spotyka się uczony i wydawca i łączą siły, by lepiej dotrzeć z dorobkiem prof. Tadeusza Gadacza do zainteresowanego odbiorcy. Docelowo dążymy do tego, by wszystkie książki Profesora, wydane tradycyjnie i elektronicznie, były dostępne w jednym miejscu, w sklepie internetowym Wydawnictwa Stentor. Strona internetowa Tadeusza Gadacza (niezależna od strony Wydawnictwa Stentor) ma pełnić funkcje informacyjne, prezentujące jego dorobek, jak i nowości wydawnicze i aktywność naukową.

 

Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, filozof:

od sierpnia 2021 roku rozpoczynam współpracę naukowo-wydawniczą z Wydawnictwem Stentor (Piotr Marciszuk). Wydawnictwo będzie prowadziło moją profesjonalną stronę Internetową, na której będzie można zapoznać się z moim dorobkiem naukowym, archiwaliami, niektórymi artykułami czy myślami. Będę też na bieżąco informował o moich naukowych pracach, o ważnych książkach publikowanych w kraju i zagranicą, zamieszczał mało znane fakty. Wydawnictwo będzie publikowało wznowienia moich dawnych i nowych książek, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. W najbliższych latach, obok takich książek, jak: „O dobromyślności. Filozofia po Auschwitz i Kołymie”, „Tischner – Encyklopedia”, „Filozoficzne i literackie komentarze do księgi Hioba”, „Słownik filozofów XX wieku” powrócę do publikacji kolejnych tomów „Historii filozofii XX wieku”. Być może z czasem strona rozrośnie się do platformy, na której będę prowadził seminaria i wykłady.

 

www.tadeuszgadacz.pl


Tadeusz GADACZ

Rozmowy o życiu, Polsce i religii

Nowa książka Autora i strona internetowa już w ofercie Wydawnictwa Stentor. Polecamy!

W książce m.in. o sensie ludzkiego życia, ludzkiej kondycji, znaczeniu kultury i humanistyki, o naszych polskich sprawach i naszej religijności.

 

 

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów