Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr Aneta ZAŁAZIŃSKA

językoznawca, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Podyplomowego Studium Retoryki UJ, wykładowca w Katedrze UNESCO UJ. Laureatka Stypendium dla Młodych Naukowców przyznanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Członek Komisji Kultury Żywego Słowa przy Radzie Języka Polskiego. Autorka książek: Schematy myśli wyrażane w gestach (2001), Niewerbalna struktura dialogu (2006), współautorka (z Michałem Rusinkiem) podręcznika Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić (2005). Współautorka serii podręczników do gimnazjum „Jest tyle do powiedzenia!” (Wydawnictwo STENTOR, 2009).

Publikacje autora