Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr hab. Magdalena DANIELEWICZOWA

prof. Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Katedrą Lingwistyki Formalnej na Wydziale Neofilologii; prowadzi zajęcia z nauki o języku dla studentów kilku kierunków.

Publikacje autora