Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr hab. Aneta GRODECKA

profesor uczelniany na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autorka wielu książek i artykułów (m.in. Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy, Warszawa 2009; Umysł filologa. Studia o literaturze, mózgu i dydaktyce, Warszawa 2020; Wiersze znad palety. Twórczość  poetycka artystów polskich XIX i XX wieku, Gdańsk 2020); w 2015 roku otrzymała nagrodę Rektora III stopnia za osiągnięcia pracy dydaktycznej.


Publikacje autora