Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Dobrosław RODZIEWICZ

absolwent Wydziału Filozofii UJ; od roku 1990 dziennikarz Radia Kraków SA; w latach 1999–2000 redaktor w tygodniku „Przekrój”; publikował również teksty w „Czasie Krakowskim”, „Nowym Państwie”, „Arte” i „Rzeczpospolitej”; współautor – wraz w Piotrem Legutko – książki Mity czwartej władzy (2002), a wraz ze Sławomirem Kardasem – leksykonu Ameryka dla Polaka (2006); dokonał kilku przekładów z języka angielskiego, m.in. Niepewna krucjata – Polityka praw człowieka Jimmy’ego Cartera J. Muravchika (1990) i Bunt Elit Ch. Lascha (1997); w latach 2002–2006 wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie; analityk w Biurze Programowym TVP SA; współpracownik z „Dziennika Polskiego”; stypendysta programu Marshall Memorial Fellowship; członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Publikacje autora