Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Maciej PRZYBYLIŃSKI

absolwent politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; współautor podręcznika do historii dla gimnazjum; artykuły historyczne, szkice literackie i wywiady publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wiadomościach Historycznych” oraz „Więzi”.

Publikacje autora