Użytkownik

Indeks autorów

Maciej PRZYBYLIŃSKI

absolwent politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk; współautor podręcznika do historii dla gimnazjum; artykuły historyczne, szkice literackie i wywiady publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wiadomościach Historycznych” oraz „Więzi”.

Publikacje autora

Poznać przeszłość, zrozumieć dziś (wyd. wieloletnie)
Podręcznik dla klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, cz. 1

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 656/3/2014.

Poznać przeszłość, zrozumieć dziś (wyd. wieloletnie)

Poznać przeszłość, zrozumieć dziś (wyd. wieloletnie)
Podręcznik dla klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, cz. 2

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 656/4/2015.

Poznać przeszłość, zrozumieć dziś (wyd. wieloletnie)

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów