Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Jerzy MICHALSKI

(1924–2007) emerytowany profesor w Instytucie Historii PAN; autor wielu książek z dziedziny historii Polski XVIII i XIX wieku, m.in.: Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1953), Studia nad reformą sądownictwa i prawa sądowego w XVIII wieku (1958), Rousseau i sarmacki republikanizm (1977), Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. Mably i konfederaci barscy (1995), a także obszernych fragmentów w syntezach zbiorowych, m.in.: w Historii nauki polskiej (1977), Historii dyplomacji polskiej (1982), Historii sejmu polskiego (1984); wydawca i współwydawca źródeł historycznych; członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Publikacje autora