Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr hab. Sławomir Jacek ŻUREK

adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; autor monografii: „... lotny trud półistnienia”. O motywach judaistycznych w poezji Arnolda Słuckiego (1999) oraz Synowie księżyca. Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka Grynberga w świetle tradycji i teologii żydowskiej (2004), redaktor tomu Rozmowy edukacyjne (1998); redaktor naczelny kwartalnika edukacyjnego „Zeszyty Szkolne”.

Publikacje autora