Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr Maciej SZARGOT

adiunkt na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; zajmuje się historią literatury polskiej, przede wszystkim romantyzmem; opublikował książki Ziemia rozdziału – niebo połączenia... O liryce Zygmunta Krasińskiego (2000) i Opowieści niesamowite Józefa Bogdana Dziekońskiego (2004).

Publikacje autora