Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr hab. Józef PORAYSKI-POMSTA

prof. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Fonetyki i Logopedii w Instytucie Języka Polskiego; prezes Towarzystwa Kultury Języka; autor wielu publikacji, m.in. Umiejętności komunikacyjne dzieci w wieku przedszkolnym (1995), Czynności tworzenia i rozumienia wypowiedzi (2002).

Publikacje autora