Użytkownik

Indeks autorów

dr hab. Ewa PACZOSKA

historyk literatury; zajmuje się literaturą epoki pozytywizmu i Młodej Polski; prof. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; autorka podręcznika licealnego Młoda Polska (1998, Wydawnictwo STENTOR); opublikowała książki: Krytyka literacka pozytywistów (1988), „Lalka”, czyli rozpad świata (1995), Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk (2004) oraz wiele studiów o literaturze epoki pozytywizmu i Młodej Polski.

Publikacje autora

Przeszłość to dziś (wyd. wieloletnie)
Podręcznik dla klasy II liceum i technikum, cz. 1

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 498/3/2013.

UWAGA! Wydanie z 2015 roku jest również wydaniem nowym/wieloletnim tak samo jak wydanie 2016 r. Obie książki mają takie same treści.

Wyłącznym dystrybutorem podręcznika „Przeszłość to dziś” jest hurtownia ATENEUM:

- klientów indywidualnych zapraszamy na stronę: www.dobre-ksiazki.pl

- biblioteki, szkoły i inne instytucje prosimy o kontakt:e-mail: [email protected] ; tel: 533132814

Przeszłość to dziś (wyd. wieloletnie)

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów