Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr hab. Roman MAZURKIEWICZ

historyk literatury, mediewista; prof. Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej w Instytucie Filologii Polskiej; autor kilkudziesięciu prac na temat dawnej literatury polskiej, zwłaszcza średniowiecznej, oraz przekładów z języka rosyjskiego; twórca i redaktor internetowych serwisów edukacyjnych „Staropolska Online” oraz „Meliton. Mediewistyka Literacka Online”.

Publikacje autora