Użytkownik

Indeks autorów

Teresa MARCISZUK

polonistka; uczyła w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym oraz na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelna Wydawnictwa STENTOR.

Publikacje autora

Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)
Podręcznik dla I klasy gimnazjum, cz. 1

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 104/1/2009/2015.

 

Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)

Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)
Podręcznik dla II klasy gimnazjum, cz. 2

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 104/4/2010/2016.

 

Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)

Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)
Podręcznik dla III klasy gimnazjum, cz. 2

Wydanie dostosowane do użytku wieloletniego.

Numer dopuszczenia MEN: 104/6/2012/2017.

 

Jest tyle do powiedzenia! (wyd. wieloletnie)

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów