Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr Piotr MARCISZUK

polonista i filozof, właściciel Wydawnictwa Stentor. W roku 1985 obronił pracę doktorską pisaną pod kierunkiem prof. Barbary Skargi, wydaną dwa lata później jako „Nowa gnoza Arthura Koestlera”. Pod koniec lat 90-tych opracował koncepcję nauczania filozofii w gimnazjum, wydaną następnie jako seria podręczników „Edukacja filozoficzna”. W roku 2009 wydał książkę „Literatura, filozofia, mit”, składającą się głównie z wykładów dla nauczycieli-polonistów o przeplatających się wątkach filozoficzno-literackich w kulturze. Obecnie redaguje i przygotowuje do druku "Krótką historię filozofii współczesnej" autorstwa prof. Tadeusza Gadacza (z udziałem Magdaleny Środy, Wojciecha Sadego i Pawła Dybla).

 

Publikacje autora

Edukacja filozoficzna dla I klasy gimnazjum

W pierwszym tomie Edukacji filozoficznej poruszono m.in. takie zagadnienia, jak: wartość, przeznaczenie i przypadek, czas i historia, kultura europejska, prawa, demokracja.

Edukacja filozoficzna dla I klasy gimnazjum

Edukacja filozoficzna dla II klasy gimnazjum

W drugim tomie Edukacji filozoficznej autorzy poświęcili uwagę m.in. następującym problemom: miłość, prawda, tolerancja, patriotyzm, drogi poznania, uzasadnianie, klasyfikowanie.

Edukacja filozoficzna dla II klasy gimnazjum