Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

prof. dr hab. Józef BACHÓRZ

historyk literatury, edytor; pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego; członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz zespołu redakcyjnego „Gdańskich Zeszytów Humanistycznych”, „Zeszytów Naukowych Wydziału Humanistycznego UG” oraz „Rocznika Sopockiego”; prowadzi zajęcia z literatury polskiej XIX w. na Uniwersytecie Gdańskim; autor wielu prac z dziedziny historii literatury, m.in. Realizm bez „chmurnej jazdy”. Studium o powieściach Józefa Korzeniowskiego (1979), Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie (2003); od 1981 r. należy do komitetu redakcyjnego Dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego, a od 1990 – do Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich; współredaktor (wraz z Aliną Kowalczykową) Słownika literatury polskiej XIX wieku (1989); w serii Biblioteki Narodowej opracował Lalkę i Kroniki tygodniowe Bolesława Prusa oraz Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej; autor podręcznika licealnego Wydawnictwa STENTOR Pozytywizm (1996,Wydawnictwo STENTOR).

Publikacje autora