Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Maria BARTNICKA

polonistka III LO i doradca metodyczny MODM w Białymstoku. Od 2009 roku Honorowy Profesor Oświaty. Wychowawczyni wielu pokoleń humanistów, których próbowała i próbuje nadal zarazić pasją poznawania literackich światów i autentyczną przyjemnością obcowani z literaturą zarówno tą dawną jak też bliższą naszym czasom. Od lat przekazuje swoim młodszym przyjaciołom przekonanie, że poznawanie literatury czyni nasze życie ciekawszym, ułatwia nam też zrozumienie świata, drugiego człowieka, a nawet samego siebie.

Publikacje autora