Użytkownik

Indeks autorów

Prof. dr hab. Tadeusz GADACZ

Profesor Tadeusz Gadacz jest pracownikiem naukowym Wydziału Humanistycznego AGH w Krakowie. Współpracuje także z Katedrą Dziennikarstwa Collegium Civitas. Był uczniem i wieloletnim asystentem ks. profesora Józefa Tischnera. W latach 1991-1995 był dziekanem Wydziału Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w latach 1996-1999 kierownikiem Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 2004-2008 wicedyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w latach 2009-2017 dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W latach 2003-2007 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Przez wiele lat był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Etycznego.
Zajmuje się historią filozofii XX wieku, filozofią człowieka, filozofią religii, kondycją myślenia, analizą przemian kultury i cywilizacji, mentoringiem. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych polskich i zagranicznych.
W 2002 roku otrzymał nagrodę prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego dla najlepszego nauczyciela akademickiego Mazowsza, w 2003 roku nagrodę „Nowych Książek” i Ministra Kultury za redakcję naukową (wraz z B. Milerskim) dziesięciotomowego dzieła Religia. Encyklopedia PWN, w 2008 roku został wybrany przez studentów najlepszym wykładowcą w historii Collegium Civitas.
Wygłosił wiele prestiżowych wykładów publicznych, m.in. na zamknięcie Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie, w Parlamencie RP na Konferencji Bezpieczeństwa NATO podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, w Teatrze Narodowym w Warszawie podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Lekarzy Rodzinnych. Ponadto wykłady inaugurujące rok akademicki: w Collegium Civitas, Uniwersytecie Pedagogiczny, Akademii Teatralnej w Warszawie, AGH.

 

Dotychczasowe publikacje Autora:
Rozumowe poznanie Boga (2000), Filozofia człowieka jako filozofia losu (2000), O umiejętności życia (2002, 2004, 2007, 2009, 2016), Bóg w filozofii XX wieku (2007), O ulotności życia (2008, 2009, 2016), Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 1: Filozofia życia, Filozofia ducha, Pragmatyzm (2009), t. 2: Neokantyzm, Filozofia dialogu, Filozofia egzystencji (2009), Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy (2018), O bezprawiu i przyzwoitości. Wady i zalety moralne dla mądrych ludzi na trudne czasy (2020). Przełożył na język polski m.in. Gwiazdę Zbawienia Franza Rosenzweiga.

 

czytaj BLOG Autora  → www.tadeuszgadacz.pl

 

 

Publikacje autora

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów