Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

prof. dr hab. Dariusz CHEMPEREK

pracownik naukowo–dydaktyczny Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, historyk literatury, kierownik Zakładu Badań Teatralnych i Literatury Staropolskiej, autor licznych publikacji z zakresu historii literatury i edytorstwa.