Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

dr hab. Włodzimierz GRUSZCZYŃSKI

specjalista w zakresie językoznawstwa polonistycznego; prof. w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz docent w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk; członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego; autor i redaktor kilku książek naukowych oraz podręczników; członek kolegiów redakcyjnych miesięcznika „Poradnik Językowy” i rocznika „Acta Sueco-Polonica” wydawanego w Uppsali.

Publikacje autora