Użytkownik

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów

Indeks autorów

Prof. dr hab. Jacek MIGASIŃSKI

Prof. dr hab. Jacek Migasiński, ur. 1946, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książek: Merleau-Ponty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1995; W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej polowy XX wieku, Fundacja Nauki Polskiej, Wrocław 1997; kilkudziesięciu artykułów na temat filozofii nowożytnej i współczesnej, przekładów tekstów filozoficznych z języka francuskiego; redaktor naukowy i współautor kilku prac zbiorowych, m.in. Levinas i inni, WFiS UW, Warszawa 2002 (wraz z Tadeuszem Gadaczem) czy antologii Fenomenologia francuska. Rozpoznania/interpretacje/rozwinięcia, IFiS PAN, Warszawa 2006 (wraz z Iwoną Lorenc). Członek jury Olimpiady Filozoficznej.

Publikacje autora

Filozofia nowożytna

oferta specjalna
Filozofia nowożytna