Użytkownik

Aktualności

Film na maturze

Niniejszy materiał ma na celu wskazanie przykładowych sposobów interpretacji filmów jako tekstów kultury, zgodnie z wymaganiami opisanymi w podstawie programowej (film jest dziełem autonomicznym, a nie jedynie kontekstem utworu literackiego i jako taki ma prawo zaistnieć na maturze z języka polskiego). Materiał adresowany jest przede wszystkim do maturzystów, którym ma ułatwić przygotowanie się do realizacji tematów na egzaminie z języka polskiego – zarówno pisemnym, jak i ustnym.

Filmy zostały wybrane ze zbioru Filmoteki Szkolnej, zaś ich opracowanie oparte jest na materiałach zamieszczonych na stronie internetowej http://www.filmotekaszkolna.pl, a także na prowadzonej przez Polski Instytut Sztuki Filmowej stronie http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/.

Do każdego z wybranych do omówienia filmów zaproponowano kilka przykładowych zagadnień (kierunków interpretacji) wraz z krótkimi konspektami pokazującymi sposoby ich rozwinięcia w wypowiedzi maturalnej. Sformułowania zagadnień interpretacyjnych mają charakter ogólny i nie są tematami maturalnymi takimi, jakie można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 czy innych publikacjach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast po odpowiednim sproblematyzowaniu i obudowaniu konkretnymi poleceniami mogłyby stać się elementami tematów matury – pisemnej i ustnej.

Zagadnienia przede wszystkim pokazują ukierunkowanie analizy dzieła filmowego. Konkretyzują je krótkie konspekty z propozycjami kwestii, które mogłyby zostać omówione. Rozwinięcia tych punktów należy szukać na wymienionych wyżej stronach, a przede wszystkim w wydanych do poszczególnych filmów broszurach. W dalszej części opracowania każdego z tematów przedstawiono sposoby powiązania interpretacji filmu z przykładowymi utworami literackimi. Podane zostały propozycje, z których można wybrać materiał, a następnie uporządkować go zgodnie z koncepcją wypowiedzi i przyjętym tokiem argumentacji. Oczywiście, koncepcja ta musi być podporządkowana wymaganiom danego typu egzaminu (pisemny bądź ustny, poziom podstawowy bądź rozszerzony) i założonej formie wypowiedzi, wskazanej w temacie maturalnym.


Materiały do bezpłatnego pobrania:

  1. Amator, reż. Krzysztof Kieślowski
  2. Arka, reż. Grzegorz Jonkajtys
  3. Brzezina, reż. Andrzej Wajda
  4. Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda
  5. Dolina Issy, reż. Tadeusz Konwicki
  6. Kanał, reż. Andrzej Wajda
  7. Lawa, reż. Tadeusz Konwicki
  8. Mój Nikifor, reż. Krzysztof Krauze
  9. Sól ziemi czarnej, reż. Kazimierz Kutz
  10. Struktura kryształu, reż. Krzysztof Zanussi

 

Komplet materiałów w formacie ZIP

Wyszukaj

Indeks autorów
Indeks tytułów